MERKKIOHJESÄÄNTÖ

Piirin merkit ovat: standaari ja kunniamerkki.

Kunniamerkin aihe on taiteilija Aukusti Tuhkan piirtämä. Keskiössä G-klaavi, musiikin tunnuksena, kohoaa lentävien pääskyjen ja SULASOL-nimikkeen muodostamasta ympyränmuotoisesta kehyksestä, sitä halkovasta, Kymijokea symbolisoivasta 5-kertaisesta aaltoviivasta. Yläosaa koristaa kruunu.
Kunniamerkin halkaisija 32 mm.

SULASOLin Kymenlaakson piirin viiri valmistui 1989 ja ensimmäiset kolme viiriä luovutettiin piirin 60-vuotisjuhlassa Mansikka-ahon hallissa 1989. Viirin suunnitteli Hely Kari. 
 
Standaari eli viiri luovutetaan yleensä tasakymmenvuosiaan juhlivalle kuorolle,
samoin kymmenvuosiaan juhlivalle piirihallituksen jäsenelle.

Kunniamerkki annetaan hallituksen päätöksestä:
- piirin yhdistyksen jäsenelle, joka on yhdistyksensä esittämän todistuksen ja suosituksen mukaisesti saanut lukea hyväkseen vähintään 25 aktiivista toimintavuotta, yhdistyksen tai piirin toimihenkilölle, jonka piirin hallitus katsoo riittävän ansiokkaasti toimineen piirin edustamien tarkoitusperien hyväksi sekä
- kunniajäsenelle.

Merkit hankkii hallituksen määräyksestä piirin taloudenhoitaja, joka myös pitää ansio- ja kunniamerkkien saajista luetteloa.

Ansio- ja kunniamerkkien jaon tulee tapahtua juhlallisesti, merkkejä ei saa toiselle kannettavaksi luovuttaa.

Merkkejä kannetaan vasemmassa rintapielessä. Muiden kuin musiikkiyhdistysten merkkejä ei piirin merkkien ohella kanneta. Kantojärjestys ylhäältä alaspäin: SULASOL, erikoisliitto, piiri, oma yhdistys.